25 năm từ khi Linux phát triển

WWL_Infographic_2016_v1b_ac

25 Năm Linux

Vào ngày 25 tháng 08 năm 1991, Linus Torvalds đã công bố một hệ thống vận hàng mới là Linux. “Chào tất cả mọi người, những ai đang sử dụng Minux, tôi đang tạo ra (miễn phí) một hệ thống vận hành (chỉ vì sở thích, không phải một dự án lớn như GNU),…”

25 năm sau, Linux là một trong những thành công nhất của Thế Giới mở ra dự án mã nguồn với: 22 triệu mã code, 13.594 người phát triển từ hơn 1.300 công ty được xây dựng từ năm 2005, 5.062 người phát triển từ gần 500 công ty có hoạt động trên 15 tháng,

Một thay đổi chưa từng có về tốc độ với: 7.8 bản vá và merged code mỗi giờ, gần 11 file và 4.600 mã code thêm vào mỗi ngày, Nhân Linux được nâng cấp liên tục cứ sau 9-10 tuần.