Tình hình cung cấp địa chỉ IPv6 ở Việt Nam

Tình hình cung cấp địa chỉ IPv6 ở Việt Nam

Trước sự cạn kiệt nhanh chóng của Ipv4, địa chỉ IPv6 đã được phát triển và trở thành một trong những giải pháp hoàn hảo nhất hiện nay.  Các bạn có thể tìm hiểu thêm về IPv6 là gì và những điều cần biết để có thể hiểu rõ hơn về IPv6. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ bàn tới vấn đề triển khai IPv6 ở Việt Nam.

địa chỉ IPv6 Xem thêm

4 điểm cần biết về địa chỉ IPv6

4 điểm cần biết về địa chỉ IPv6

Địa chỉ Ipv6 đã và đang dần dần chứng tỏ được giá trị của mình cũng như là sự thay thế hoàn hảo cho IPv4. Dưới đây là 4 điểm bạn cần biết về địa chỉ mới này.

1. Chiều dài địa chỉ IPv6

Địa chỉ IPv4 bị cạn kiệt bởi vì có quá ít địa chỉ. Với chiều dài 32 bit của mình, không gian Ipv4 chỉ có khoảng 4 tỷ địa chỉ cho hoạt động mạng toàn cầu. Vậy IPv6 có bao nhiêu bit? IPv6 có chiều dài lên đến 128 bit. Điều này cho phép IPv6 có số lượng nhiều hơn rất nhiều và lên tới 340 tỷ tỷ tỷ tỷ địa chỉ IP. Một con số khổng lồ và được dự đoán là khó có thể sử dụng hết được Xem thêm