Sau khi cài đặt xong SSL, để đảm bảo SSL của quý khách đã được cài đặt đúng, quý khách cần sử dụng công cụ kiểm tra SSL dưới đây để kiểm tra kết quả cài đặt SSL của mình.

Điền tên miền:

Ví dụ. 123host.vn

Check SSL

 

Quý khách chưa có SSL? ĐĂNG KÝ SSL NGAY