Quy định đăng ký tên miền quốc tế:

Tên miền quốc tế tại 123Host có đặc điểm sau:

Hỗ trợ trỏ tên miền miễn phí.

DNS Management giúp quý khách hàng tự cấu hình tên miền.

Tên miền / Chuyển tiếp URL.

Subdomain tên miền phụ.

Miễn phí chuyển tên miền.

Bán, chuyển đổi quyền sở hữu tên miền cho người khác.

Sau khi đăng ký khách hàng phải có trách nhiệm thông báo vấn đề sử dụng tên miền quốc tế cho VNNIC tại địa chỉ website http://www.thongbaotenmien.vn

 

Quy định mới đối với tên miền quốc tế:

Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.

Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

Quy định đăng ký tên miền Việt Nam:

Để có thể đăng ký tên miền Việt Nam, quý khách hàng thực hiện theo các bước sau:

1. Đối với cá nhân:

Tải bản khai đăng ký tên miền cấp 2 (*.vn) hoặc cấp 3 (*.com.vn, *.net.vn …) tại đây.

Điền đầy đủ thông tin và nộp kèm bản photo CMND.

Gửi bản khai, photo CMND trực tiếp về công ty TNHH Lưu Trữ Số và thanh toán.

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để xác nhận thông tin và bắt đầu gửi hồ sơ đăng ký để kích hoạt.

2. Đối với tổ chức, công ty:

Tải bản khai đăng ký tên miền cấp 2 (*.vn) hoặc cấp 3 (*.com.vn, *.net.vn …) tại đây.

Điền đẩy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu và nộp kèm bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh.

Gửi bản khai, bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh trực tiếp về công ty TNHH Lưu Trữ Số và thanh toán.

Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để xác nhận thông tin và gửi hồ sơ đăng ký để kích hoạt.