Hỗ trợ khách hàng hoàn toàn các dịch vụ ở phần “Dịch vụ quản trị máy chủ miễn phí”.

Đối với gói “Dịch vụ quản trị máy chủ tính phí”, 123HOST hỗ trợ thực hiện thêm các thao tác quản trị sau:

Cài đặt và cấu hình các dịch vụ của web server, mail server, database server, file server:

Sử dụng các phần mềm Apache, Nginx, Lighttpd, PHP, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Exim, Postfix hoặc tương tự trên Linux.

Tối ưu hóa cấu hình dựa vào mức độ sử dụng và tài nguyên máy chủ hiện tại.

 

Hỗ trợ khảo sát và tư vấn sử dụng các bộ giải pháp mà 123HOST hiện có.

Hỗ trợ bảo trì các dịch vụ triển khai từ bộ giải pháp của 123HOST mà khách hàng đã mua.

Kiểm tra phát hiện lỗi web server, mail server, database server, file server do 123HOST cài đặt.

Cài đặt cấu hình backup:

Hỗ trợ cấu hình backup dữ liệu, source code website, database MySQL định kỳ theo phút / giờ / ngày /tuần / tháng… theo yêu cầu của quý khách hàng (chỉ áp dụng cho hệ điều hành Linux/Unix).

Dữ liệu backup sẽ lưu trữ trên chính máy chủ ảo VPS / máy chủ riêng của quý khách.

Nếu quý khách sử dụng hệ điều hành Windows hoặc muốn lưu trữ backup trên server lưu trữ chuyên dụng, vui lòng sử dụng dịch vụ Remote backup của 123HOST.

 

Chuyển dữ liệu từ nhà cung cấp khác về gói dịch vụ tại 123HOST.

Cập nhật hoặc nâng cấp các phần mềm định kỳ hoặc khi có yêu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ khôi phục dữ liệu từ các bản sao (nếu có) để khôi phục hoạt động của website.

Bảo mật:

Hỗ trợ kiểm tra, tìm kiếm mã độc trên website bằng công cụ tự động.

Hỗ trợ kiểm tra, xác định phương thức tấn công dựa vào nhật ký hoặc dấu vết trên hệ thống.

Hỗ trợ cấu hình firewall layer 3 và các web application firewall ở layer 7 để hạn chế / ngăn chặn tấn công. Lưu ý: Trường hợp bị tấn công DDOS quá nặng, website/ứng dụng của quý khách hàng có thể truy cập chậm hơn thông thường.

 

Các vấn đề liên quan đến mã nguồn:

Hỗ trợ cấu hình đảm bảo máy chủ tương thích với mã nguồn nếu chuyển về nơi khác.

Hỗ trợ kiểm tra và khoanh vùng lỗi liên quan đến mã nguồn khi vận hành.

Đưa ra các đề nghị để khách hàng tự tối ưu hóa mã nguồn.

 

Cung cấp hệ thống theo dõi tự động:

Theo dõi các dịch vụ trên VPS/Máy chủ và mức độ sử dụng tài nguyên từng dịch vụ.

Thống kê lịch sử về mức tài nguyên sử dụng để có kế hoạch tối ưu hợp lí.

Phát đi các cảnh báo tự động (qua email) khi có sự cố đến đội ngũ kỹ thuật 123HOST và khách hàng nếu có yêu cầu.

 

123HOST ưu tiên xử lý các sự cố khi có cảnh báo tự hệ thống 123HOST hoặc khi có thông báo từ khách hàng.

 

Phối hợp với khách hàng:

123HOST sẽ lưu giữ thông tin tài khoản quản trị cao nhất.

123HOST có trách nhiệm thông báo tới khách hàng các thay đổi nếu có.

Khách hàng cần thông báo cho 123HOST các cập nhật liên quan đến máy chủ hoặc mã nguồn nếu có.

 

Các vấn đề ngoài phạm vi hỗ trợ

Cài đặt các phần mềm vi phạm bản quyền hoặc pháp luật.

Can thiệp trực tiếp vào mã nguồn Website của khách hàng để khắc phục lỗi mà không phải do máy chủ gây ra.

Khách hàng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ của 123HOST.

 

Miễn trừ trách nhiệm

123HOST sẽ không chịu trách nhiệm về các lỗi bảo mật chưa được công bố biện pháp khắc phục tạm thời hoặc chưa có bản vá từ nhà sản xuất.

123HOST không chịu trách nhiệm về dữ liệu bên trong VPS/máy chủ riêng, khách hàng cần có chính sách backup dữ liệu cho mình.

123HOST không hỗ trợ khôi phục dữ liệu trên máy chủ ảo VPS/máy chủ riêng nếu dữ liệu đã bị xóa/ làm hỏng.

123HOST chỉ thực hiện các thao tác kỹ thuật, cung cấp tài liệu từ nhà sản xuất(nếu có), không giải thích hoặc hướng dẫn cách thực hiện cấu hình chi tiết.