Những người tiên phong

Những người mở đường để tập thể tiến tới
profile-image

Bùi Tấn Việt

Founder & CEO

profile-image

Phan Quốc Hiên

Founder & CTO

profile-image

Nguyễn Thị Kiều Nhanh

Founder

profile-image

Lê Hữu Tuấn

Leader of Technical Support Team

profile-image

Huỳnh Thị Thu Trang

Leader of Sales Team

profile-image

Hạ Thị Kim Thoa

Accountant

profile-image

Đặng Hoài Đức

Marketer