Thông báo thay đổi số vùng điện thoại

THÔNG BÁO
Về việc thay đổi số điện thoại liên hệ
Kính gửi: Các Quý Khách Hàng và đối tác

Theo quyết định số 2036/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông , các tỉnh thành trên cả nước sẽ tiến hành chuyển đổi mã vùng viễn thông. Cụ thể hơn, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành thay đổi vào ngày 17/6. Việc chuyển đổi sẽ diễn ra trong vòng 1 tháng và tới ngày 16/7 sẽ chính thức không dùng mã vùng cũ. Xem thêm