Hướng dẫn bảo mật tên miền quốc tế

Hướng dẫn bảo mật tên miền quốc tế

Tên miền quốc tế giá thành rẻ hơn nhiều so với tên miền Việt Nam. Thủ tục đăng ký của tên miền quốc tế cũng đơn giản hơn rất nhiều, hầu như chỉ cần thông tin email là có thể đăng ký được, tuy nhiên kèm theo đó là sự rủi ro của tên miên quốc tế bởi tên miền quốc tế không được sự bảo hộ của luật pháp Việt Nam. Xem thêm